Feelment® -käyttöehdot

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Feelment® -sovellukseen ostettaviin palveluihin (jäljempänä ”Palvelu”), joita asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Viihdeväylä Oy:ltä. Palvelun toimittaa Viihdeväylä Oy (jäljempänä ”Viihdeväylä”), Y-tunnus: 0558698-7, Pellontie 25, 95700 Pello. Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.


Sopimusaika

C More -palvelua lukuun ottamatta sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se on irtisanottavissa maksetun sopimusajan loppuun. C More -palvelu on voimassa määräajan 12kk. C More -palvelua ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. C More -palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräaikaisen sopimuskauden jälkeen. C Moren määräaikaisuus ei kuitenkaan koske tapahtumapakettia.


Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Viihdeväylä ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Viihdeväylä ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Viihdeväylä vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. Viihdeväylä ei vastaa muusta sen Palvelun avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Viihdeväylä vastaa konepalvelu -tuotteen ylläpidosta ja normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauksista.
Laite voidaan myös vaihtaa toisen tyyppiseen käyttötarpeen muuttuessa. Asiakas vastaa, että konetta käytetään ainoastaan Feelment® -palvelun käyttämiseen, eikä koneeseen saa asentaa ohjelmistoja ilman Viihdeväylän kirjallista suostumusta. Asiakas vastaa ulkoisten tekijöiden laitteelle aiheuttamista vahingoista kuten palo,- murto,- sähköhäiriö ja- varkaustapauksissa.

Koneen rikkoutuessa Viihdeväylä toimittaa korvaavan laitteen postitse veloituksetta. Asiakas sitoutuu palauttamaan viallisen laitteen 7 vrk. kuluessa Viihdeväylän Pellon toimistoon. Vaihtolaitteen mukana seuraa palautuskortti. Koneen vaihto ja postikulut ovat maksuttomia. Mikäli laitetta ei ole palautettu 7. vrk kuluessa, Viihdeväylällä on oikeus laskuttaa konepalvelun vuokra kuukausittain, kunnes laite on palautettu. Mikäli palautettu laite todetaan virheettömäksi, Viihdeväylällä on oikeus laskuttaa aiheettomasta vaihdosta 100€ + alv.

Asiakas vastaa, että palvelua käytetään ainoastaan tässä sopimuksessa mainitussa käyttöpaikassa.


Asiakaspalvelu ja tekninen tuki

Palvelemme asiakasta palveluiden laskutukseen, -ostamiseen, -hallintaan -ja irtisanomisiin liittyvissä asioissa arkisin klo 8-16. Asiakaspalvelun tavoittaa numerosta 029 1234 121 tai sähköpostilla osoitteesta info@feelment.com. Tämän lisäksi asiakas voi hallita käytössä oleviaan palveluita omilta sivuiltaan Feelment-tunnuksilla. Puhelun hinta kiinteästä verkosta on 8,35 snt./puh + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Asiakaspalvelu on sähköpostitse maksuton.

Tekninen tuki tarjotaan puhelimitse sekä etäyhteysohjelmalla vuoden jokaisena päivänä klo 9-23. Teknisen tuen tavoittaa numerosta 029 1234 122 tai sähköpostilla osoitteesta tuki@feelment.com. Sähköpostilla lähetettyihin tukipyyntöihin vastataan arkipäivisin klo 8-16 välisenä aikana. Tämän lisäksi tarjoamme asiakkaan tueksi tukisivuston osoitteessa help.feelment.com. Puhelun hinta kiinteästä verkosta on 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Asiakaspalvelu on sähköpostitse maksuton.


Mainonta

Viihdeväylällä on oikeus Feelment® -sovelluksen sisäiseen mainontaan, kaikissa tarjotuissa Palveluissa ja niiden osissa. Mainonta voi sisältää sekä Viihdeväylän omia että kolmannen osapuolen mainoksia.


Maksuehdot

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut.

Maksusi välittää Stripe. Stripe näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan Viihdeväylälle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Verkkokaupan vaihtoehtona asiakkaalla on mahdollisuus sopia suullisesti laskutussopimus Viihdeväylän kanssa. Viihdeväylä päättää tapauskohtaisesti laskutussopimuksen hyväksymisestä. Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa evää aina mahdollisuuden laskutussopimukseen. Viihdeväylällä on oikeus siirtää laskutussopimuksen tehneen asiakkaan maksutapa korttimaksuun tai muuhun asiakkaalle osoitettuun maksutapaan.


Palvelun koekäyttö

Asiakkaalla on mahdollisuus aktivoida Palveluita koekäyttöön Viihdeväylän tarjoamille ajanjaksoille. Koekäyttöaikana Palvelun ominaisuuksissa voi olla Viihdeväylän asettamia rajoituksia. Koekäytön aktivointi ei automaattisesti sido Asiakasta tilaamaan palvelua koekäyttöjakson jälkeen.


Tekijänoikeudet

Feelmentin käyttö kaupallisessa tarkoituksessa edellyttää aina erillisen esityskorvaussopimuksen tekemistä Teoston ja Gramexin kanssa. Feelment® on kuitenkin lisensoitu lailliseksi palveluntarjoajaksi musiikin, karaoken ja TV:n kaupallisessa käytössä. Maestroon voi erikseen ostaa myös tekijänoikeusvapaan musiikkipalvelun, mikä vapauttaa kaupallisen toimijan kokonaan esityskorvauksista Teostolle ja Gramexille.


Käyttöoikeuksien siirtäminen

Feelment® -sovellukseen ostettuja käyttöoikeuksia ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.


Palvelun, hintojen ja näiden käyttöehtojen muuttaminen sekä Palvelun käytön estyminen

Viihdeväylä pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja päivittää Palvelun sisältöä, poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Viihdeväylä Oy:llä on niin ikään oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista pyritään ilmoittamaan Käyttäjälle etukäteen. Hinnanmuutoksista sekä Palvelun laajoista muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle aina etukäteen. Hinnanmuutos astuu voimaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ei kuitenkaan ennen etukäteen maksetun käyttöoikeuden päättymistä.

Viihdeväylällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muunlaisten huolto- tai ylläpitotöiden vuoksi taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen.

Palvelun käyttökatkoksista ilmoitetaan asiakastiedotteissa sähköpostilla. Viihdeväylällä on oikeus lopettaa Palvelu tai sen osa.


Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Kemi-Tornion käräjäoikeudessa.

 

Feelment® -palveluiden hinnan määritys

Asiakaspaikat määräytyvät ensisijaisesti anniskeluluvassa olevien asiakaspaikkojen mukaan.

Mikäli lähetys näkyy vain tarkasti rajatussa tilassa (esim. kabinetti-, sauna-, vip-tila tai jokin muu oma kisastudio), asiakaspaikkamäärään voi hakea poikkeusta. Poikkeusta voi anoa pohjakuvan ja sanallisen perustelun kera asiakaspalvelustamme: info@feelment.com

Tilaajien ilmoittamia katselupaikkamääriä valvotaan vuosittaisin pistotarkastuksin.

Mikäli tarkastuksessa havaitaan tai Viihdeväylän tietoon tulee, että asiakaspaikkojen määrä on, tai on ollut virheellisesti ilmoitettu, on Viihdeväylällä tämän sopimuksen nojalla oikeus laskuttaa tilaajalta virheellisen ja todetun asiakaspaikkamäärän välinen korvaus kaksinkertaisena.

Korvaus lasketaan takautuvasti ensimmäisestä tehdystä Feelment® TV-sopimuksesta alkaen.

 

Ruutu+ -palvelun erityisehdot

Ruutu+ ravintoloille on maksullinen palvelu, joka koostuu Ruutu+ -palvelun maksullisista urheilusisällöistä (jäljempänä myös ”Palvelu”). Palvelu ja sen sisältö on suojattu Suomessa ja ulkomailla voimassaolevilla laeilla, mukaan lukien tekijänoikeuslailla. Palvelu ja sen sisältö ovat kokonaisuudessaan Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä myös ”Sanoma”) tai sen sopimuskumppanien omaisuutta. Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ravintolatoiminnassa.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palvelun käyttöön.


Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Sopimus Palvelun käytöstä syntyy ja katseluoikeus alkaa, kun ravintola (jäljempänä myös ”Käyttäjä”) on ostanut tuotteen Feelment® -palvelun kautta. Palvelun käyttö edellyttää aina näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen noudattamista. Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Sanoman mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä. Palvelun käyttö edellyttää lisäksi käyttökorvauksen maksamista.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa Palveluun mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Sanoma pyrkii siihen, että palvelu on viruksista vapaa, mutta tätä ei kuitenkaan voida taata. Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja riskillä. Käyttäjiä suositellaan aina käyttämään omaa virustorjuntaohjelmaa.

Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai Sanomalle. Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen, eikä sitä saa lainata, vuokrata, pantata, välittää tai muutoin luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä saa käyttää Palvelua esittämällä Palvelun sisältöä julkisesti siinä tilassa, joka on rekisteröity Palvelun tilauksen yhteydessä. Käyttäjällä ei ole muulla tavoin oikeutta esittää, levittää, julkaista, kopioida, taltioida, välittää yleisölle tai muutoinkaan saattaa yleisön saataviin Palvelun sisältöä ilman Sanoman erillistä nimenomaista kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Sanoman tai kolmannen tekijän tai muita oikeuksia loukaten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta veloittaa Palvelun sisältöjen tai niiden osien esittämisestä maksua. Palvelun muunkinlainen kaupallinen hyödyntäminen ja jälleenmyyminen on kielletty.

Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Käyttäjällä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Sanomalle välittömästi, jos Käyttäjä epäilee, että hänen salasanansa on joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikista vahingoista, mukaan lukien kustannukset ja tappiot, jotka aiheutuvat Sanomalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että Käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti. Sanoma voi puuttua Palvelun näiden käyttöehtojen tai lain vastaiseen käyttämiseen parhaaksi katsomallaan tavalla, ja siitä voi koitua käyttäjälle oikeudellisia seuraamuksia mukaan lukien rikosoikeudellisia seuraamuksia ja/tai vahingonkorvausvelvollisuus.


Sanoman oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitus

Sanoma tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelu tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kun se on”, eikä Sanoma anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Sanoma takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Sanoma on vastuussa Käyttäjälle Sanoman tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Sanoma ei vastaa Käyttäjälle tai kolmansille muista välittömistä vahingoista, vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka välillisistä vahingoista.

Sanoman vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Käyttäjän Palvelun käytöstä maksamaan määrään. Vahingonkorvausta on vaadittava Sanomalta kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai Käyttäjän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

Sanomalla on oikeus siirtää sen Palveluun kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet eteenpäin.


Hinta ja maksuehdot

Palvelu on maksullinen. Kulloinkin voimassa oleva hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävillä: Palvelun hintaa voidaan muuttaa näissä käyttöehdoissa jäljempänä kuvatulla tavalla.


Sopimuksen voimassaolo

Oikeus käyttää Palvelua käyttö alkaa heti maksutapahtuman jälkeen. Käyttäjällä ei ole peruutusoikeutta.

Ellei Sanoman ja Käyttäjän välillä ole nimenomaisesti muuta sovittu, sopimus ja oikeus käyttää Palvelua ovat voimassa toistaiseksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Viihdeväylän irtisanoessa noudatetaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Käyttäjä voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan käyttösopimuksen joko internetissä osoitteessa www.feelment.com tai ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti osoitteeseen info@feelment.com. Käyttäjän irtisanominen tulee voimaan maksetun kauden loppupäivänä tai sovitun määräajan loppuun. Sähköpostitse lähetetty irtisanominen käsitellään viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Ennen irtisanomisen käsittelyä tehtyä uutta automaattista veloitusta ei hyvitetä.

Määräajaksi sovittu sopimus ja katseluoikeus ovat voimassa sovitun määräajan.

Sen lisäksi, mitä muualla näissä käyttöehdoissa on sovittu Palvelun muuttamisesta ja lopettamisesta, Sanoma voi irtisanoa sopimuksen lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli Sanoman ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai Käyttäjästä johtuva syy (Käyttäjä ei esimerkiksi ole maksanut katselumaksua) tai muu Sanomasta riippumaton syy tätä edellyttää.


Palvelun, hintojen ja näiden käyttöehtojen muuttaminen sekä Palvelun käytön estyminen

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Sanoma pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja päivittää Palvelun sisältöä, poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Sanomalla on niin ikään oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista pyritään ilmoittamaan Käyttäjälle etukäteen. Hinnanmuutoksista sekä Palvelun laajoista muutoksista Sanoma ilmoitetaan Käyttäjälle aina etukäteen. Hinnanmuutos astuu voimaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ei kuitenkaan ennen etukäteen maksetun katseluoikeuden päättymistä.

Sanomalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Käyttäjän pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muunlaisten huolto- tai ylläpitotöiden vuoksi taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen.

 

 

Telian Liiga -palvelun erityisehdot

 

Tilaajan tietojen käyttö Telialla

Viihdeväylä toimittaa ja raportoi Tilaajia koskevat raportin mukaiset tiedot Telialle, joiden avulla Telia voi tarkistaa, että Tilaaja toimii Tilaajan ja Viihdeväylän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Telia voi tehdä sähköistä / muuta suoramarkkinointia Telian palveluista Tilaajille raportista saamiensa tietojen perusteella.

Telialla on oikeus julkistaa Tilaajien julkisten esityspaikkojen tiedot, joissa Liigakanavat ovat katsottavissa. Telialla oikeus tarkistaa, että palvelua käytetään vain siellä liiketilassa, mihin Tilaajan ja Viihdeväylän välinen sopimus on tehty, liiketilan koko vastaa sopimuksessa sovittua ja Liigan, Telian tai Liiga-kanavat palvelun markkinointimateriaalia yms. käytetään oikein.


Tilaajan vastuu

Tilaaja on vastuussa Palvelun asentamisesta, asianmukaisesta, tässä sopimuksessa määritellystä käyttötavasta. Tilaajalla ei ole oikeutta edelleen luovuttaa / jälleenmyydä palvelua. Tilaajalla ei ole oikeutta muokata sisältöjä eikä oikeutta murtaa signaalien suojausta eikä jakaa palvelun käyttöön liittyviä tunnuksia edelleen.


Telian ja Viihdeväylän vastuu ja oikeudet

Telia ja Viihdeväylä eivät vastaa Tilaajan suuntaan mahdollisista taloudellisista tai muista vahingoista, mukaan lukien lähetyskatkot, lähetysaikojen muutokset tai otteluiden peruuntumiset. Kaikki oikeudet sisältöihin tai striimiin kuuluvat Telialle tai kolmannelle osapuolelle, eikä Tilaajalla ole oikeutta tehdä muutoksia niihin.


Tekijänoikeudet

Telia ja Viihdeväylä eivät vastaa Tilaajan Esityspaikassa tapahtuvasta julkiseen esittämiseen liittyvistä Teosto-- ja Gramex- tai muista tekijänoikeusjärjestöille maksettavista korvauksista. Tilaaja on yksinomaan ja kokonaisuudessa vastuussa Esityspaikkansa tarvittavista julkiseen esittämiseen liittyvistä Teosto-- ja Gramex- ja muista tekijänoikeusjärjestöille maksettavista korvauksista.


Palvelun esittäminen ja markkinointi

C More -kanavien julkisen esittämisen tilaisuudet Tilaajan Esityspaikoissa tulee olla avoimia ja maksuttomia yleisölle. Tilaajan markkinointi ja ilmoittelu tulee täyttää C More:n ohjeistuksen vaatimukset, kuten esimerkiksi olla C More:n ja Liigan tavaramerkkiohjeistuksen mukaista ja tarvittavat etukäteiset suostumukset tulee olla asianmukaisesti ja sovitusti hankittuna.


Sopimuksen purkaminen

Telia voi vaatia Viihdeväylää purkamaan Tilaajan tilauksen välittömästi, mikäli Tilaaja on rikkonut sopimuksen ehtoja, on syytä epäillä tai on todettu väärinkäytöksiä tai Telian etujen vastaista toimintaa. Tilaajan oikeus jatkaa Liigakanavien julkista esittämistä päättyy välittömästi, mikäli Telia menettää oikeuden hyödyntää Liigan mediajakeluun liittyviä oikeuksia tai mikäli Telian ja Viihdeväylän välinen sopimus päättyy.

 

C More -palvelun erityisehdot

 

Kaikki edellä kuvatut eri operaattoreiden erityisehdot koskevat myös C More palvelua.

Tämän lisäksi C More palvelussa on seuraavat rajoitukset:

  • C More palvelua voi esittää ainoastaan Suomessa
  • C More Max kanavalla näytettäviä TV sarjoja tai muuta ”ei urheilu” sisältöä ei ole lupa esittää tämän sopimuksen nojalla julkisesti ravintolassa tai muussa julkisessa tilassa.