Feelment® -käyttöehdot

(viimeinen päivitys 01/2024)

Nämä Feelment-palvelujen käyttöehdot sisältävät seuraavat ehtokohdat ja yleisiä ehtoja noudatetaan ainoastaan yhtenä kokonaisuutena. Asiakkaan hyväksyessä ne kaikilta osin, syntyy Viihdeväylän ja Asiakkaan välille sopimussuhde. Erityisehtojen alaisia Palveluita käytettäessä tulee Asiakkaan hyväksyä myös niitä koskevat erityisehdot kaikilta osin.

Feelment-palvelun yleiset ehdot:

 1. Yleistä
 2. Sopimusaika
 3. Palvelun yleiset käyttöehdot
 4. Asiakkaan toimintaympäristön tekniset vaatimukset
 5. Laitepalvelu
 6. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus
 7. Asiakastuki ja tekninen tuki
 8. Mainonta
 9. Maksuehdot
 10. Palvelun koekäyttö
 11. Tekijänoikeudet ja julkinen esittäminen
 12. Sisältö ja siihen mahdollisti kohdistuvat rajoitukset sekä toimenpiteet
 13. Kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut
 14. Sisällön suojaus
 15. Feelment-palvelun käyttösovellus ja ohjelmistot
 16. Käyttöoikeuksien siirtäminen
 17. Feelment -palveluiden hinnan määritys
 18. Viihdeväylän oikeus palvelun tarjonnan keskeytykseen ja/tai peruutukseen
 19. Reklamaatiot
 20. Palvelun, hintojen ja näiden käyttöehtojen muuttaminen sekä palvelun käytön estyminen
 21. Erimielisyydet
 22. Muuta

Erityisehdot ja palvelut:

 • Ruutu + -palvelu
 • MTV Urheilu -palvelu

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin yksittäin tai yhdessä ostettaviin palveluihin (jäljempänä ”Feelment-palvelu tai Palvelu”), joita asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Viihdeväylä Oy:ltä. Palvelun toimittaa Viihdeväylä Oy (jäljempänä ”Viihdeväylä”), Y-tunnus: 0558698-7, Pellontie 25, 95700 Pello. Viihdeväylä Oy ja Asiakas ovat yhdessä tämän sopimuksen Osapuolia.

Feelment-palvelu on palvelukokonaisuus, joka koostuu yksittäisistä palveluista Asiakkaan valinnan mukaisesti. Palvelu sisältää tällä hetkellä valinnaisesti taustamusiikki-, urheilukanava -, karaoke- ja mainosnäyttöpalvelut.

Palvelun käyttö edellyttää Asiakkaan rekisteröitymistä ja näiden käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Asiakas hankkii näin itselleen käyttöoikeuden Feelment-palveluun. Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua tai sen osaa.

Voidakseen tilata Feelment-palvelun, rekisteröityä ja käyttää palvelua, Asiakkaan tulee (i) rekisteröityä ja luoda henkilökohtainen käyttäjätili Viihdeväylän tarjoamassa OnLine-palvelussa, ja (ii) rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyä nämä käyttöehdot sekä tietosuoja- ja tietoturvaselosteet ilman mitään varaumia. Asiakas saa tällöin käyttöönsä Feelment-tunnukset, ja Osapuolten välille syntyy sopimus. Tässä yhteydessä Asiakas myös suostuu siihen, että Viihdeväylä voi kerätä ja rekisteröidä Asiakasta ja asiakkuutta koskevia erilaisia yritys- ja henkilötietoja asiakkuuden hallitsemiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi.

Palvelu ja sen käyttämiseen tarkoitettu sovellus ja käyttöoikeudet ovat tarkoitettu ainoastaan näissä käyttöehdoissa määriteltyihin käyttötapoihin. Muu käyttö on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa käyttöoikeuksien keskeyttämiseen ja tilauksen peruuttamiseen.

Feelment-palvelu ja palvelun yksittäiset osat muodostavat ammattikäyttöön tarkoitetun sisältöpalvelun. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaiskäyttöön eli käyttöoikeuden saavat Asiakkaat ovat ensisijaisesti yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia, jotka käyttävät Feelment-palvelua ja sen tarjoamaa sisältöä omassa yritys- ja elinkeinotoiminnassaan esittämällä ja tarjoamalla Palvelun sisältöä omille asiakkailleen yksilöidyissä käyttöpaikoissa.

Feelment-palvelun Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua tai sen osaa tai toimittaa palvelun sisältöä muutoinkaan minkäänlaiseen jälleenmyyntiin eikä kuluttajien yksityiskäyttöön.

 

Sopimusaika

Feelment-palvelun käyttöoikeus on voimassa heti tilauksesta alkaen automaattisesti aina kuukauden tilauskauden kerrallaan, ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana aina uuden kuukauden mittaisen tilauskauden pituisena.

Palvelu on irtisanottavissa kulloinkin maksetun tilausjakson loppuun (kuukausi). Irtisanominen on tehtävä 14 vuorokautta ennen kunkin tilauskauden päättymistä.

Mikäli palvelulle tai sen osalle sovitaan erikseen määräaika, mainitaan se erikseen palvelun tilauslomakkeella. Määräaikainen palvelu jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana.

Mikäli Asiakas haluaa päättää sopimuksen kesken ennakkoon maksetun tilausjakson, ei Asiakkaalla ole oikeutta vaatia ja saada jo maksettuja tilausmaksuja takaisin maksetulta ajalta.

 

Palvelun yleiset käyttöehdot

Asiakas vastaa, että palvelua käytetään ainoastaan Viihdeväylälle ilmoitetussa käyttöpaikassa. Käyttöpaikka tulee ilmoittaa Viihdeväylälle Asiakkaan tilauksen yhteydessä. Feelment-palvelu on käytettävissä ainoastaan yhden (1) yhteyden kautta kerrallaan, mikäli erityistapauksissa ei Osapuolten kesken toisin sovita.

Viihdeväylällä on tekniset keinot useiden saman tilin kautta luotujen yhteyksien todentamiseen ja Viihdeväylä voi siten havaita yritykset muodostaa käyttöehtojen vastaisesti useita yhteyksiä.

Urheilukanava-sisältöä ei saa esittää tilaisuuksissa/tilanteissa, joissa tilaisuuteen osallistujilta peritään pääsymaksu tai sitä vastaava osallistumismaksu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa Palvelussa olevasta sisällöstä minkäänlaisia fyysisiä tai digitaalisia kopioita tai tallenteita millään mahdollisella tekniikalla. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta poistaa mitään Palveluun kuuluvaa sisältöä.

Viihdeväylä voi valvoa, että Asiakkaan käyttämässä Feelment-palvelussa ei käytetä mitään muuta sisältöä tai palvelua kuin sitä, minkä Asiakas on Feelment-palveluun hankkimallaan ja tilaamallaan käyttöoikeudellaan käyttöönsä saanut, jollei tästä Osapuolten kesken toisin sovita.

Viihdeväylällä on oikeus poistaa Feelment-palvelusta kaikki sellainen ulkopuolinen sisältö ja materiaali, jota Feelment-palvelun käyttöoikeus ei koske. Viihdeväylä voi ryhtyä näihin toimenpiteisiin ilmoittamatta niistä etukäteen. Viihdeväylällä on myös oikeus ryhtyä tarvittaessa oikeudellisiin toimenpiteisiin Feelment-palveluun kuulumattoman sisällön poistamiseksi Asiakkaan käytössä olevasta sovelluksesta.

Asiakkaalla on yleinen velvollisuus huolehtia siitä, että asiakastiedot ovat koko ajan tasalla.

 

Asiakkaan toimintaympäristön tekniset vaatimukset

Palvelun käyttäjän tulee itse hankkia riittävän nopea Internet- tai laajakaistayhteys voidakseen käyttää Palvelua laadukkaasti. On erittäin suositeltavaa käyttää vähintään neljännen sukupolven (4G) mobiilitekniikan mukaista laajakaistayhteyttä.

Urheilukanavien sisältöpalveluiden osalta palvelun käyttäminen vaatii laajakaistalta vähintään 10 megabitin sekuntinopeutta (download speed - nettinopeus) per urheilukanava. Mikäli Asiakas käyttää tätä hitaamman nopeuden yhteyttä, ei Viihdeväylä ota minkäänlaista vastuuta Palvelun laadusta ja toimivuudesta.

Feelment-palvelun Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen Internet- ja laajakaistaverkon laajuudesta ja rajoituksista. Viihdeväylä ei ole siksi vastuussa Feelment-palvelun käytettävyydessä esiintyvistä mahdollisista tietoliikennehäiriöihin perustuvista häiriöistä eikä siitä, jos Feelment-palvelu ei ole käytettävissä väliaikaisesti tai pysyvästi tietoliikenneverkoissa olevista esteistä, keskeytyksistä ja häiriöistä johtuen.

Feelment-palvelun Asiakas suostuu myös nimenomaisesti varmistamaan, että mahdolliset Asiakkaan käyttämät ulkoiset ohjelmistot ja/tai laitteistot eivät sisällä viruksia, haittaohjelmistoja tai muita sellaisia vastaavia haitallisia toimintoja, jotka voisivat vaikuttaa Feelment-palvelun tietoturvaan ja käyttöön joko Asiakkaalle itsellään tai toisille Feelment-palvelun käyttäjille tai palveluntarjoaja Viihdeväylälle. Asiakas on korvausvastuussa Viihdeväylälle tällaisten ulkoisten ohjelmistojen ja/tai laitteistojen aiheuttamista taloudellisista ja fyysisistä vahingoista, mikäli edellä kerrottu huolellisuusvelvollisuus on laiminlyöty. Vastuu koskee tällöin niin välittömiä kuin välillisiä vahinkoja.

 

Laitepalvelu

Asiakas voi hankkia yhtenä palvelumuotona myös Laitepalvelun. Laitepalvelu sisältää Asiakkaan tarpeita vastaavan tietokoneen tai tabletin sekä tarvittavat kytkentäkaapelit (em. yhteensä laitteisto). Viihdeväylä vastaa laitepalvelun ja laitteiston ylläpidosta ja normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauksista. Laitteiston omistusoikeus kuuluu koko ajan Viihdeväylälle.

Laitteisto voidaan myös vaihtaa toisen tyyppiseen käyttötarpeen muuttuessa. Asiakas vastaa, että luovutettua konetta käytetään ainoastaan Feelment-palvelun käyttämiseen, eikä koneeseen saa asentaa muita ohjelmistoja tai laitteita ilman Viihdeväylän kirjallista suostumusta. Feelment-palvelun Asiakas suostuu myös nimenomaisesti varmistamaan, että laitteistot eivät sisällä viruksia, haittaohjelmistoja tai muita sellaisia vastaavia haitallisia toimintoja, jotka voisivat vaikuttaa Feelment-palvelun käyttöön joko Asiakkaalla itsellään tai toisilla Feelment-palvelun käyttäjillä tai palveluntarjoaja Viihdeväylälle.

Asiakas vastaa ulkoisten tekijöiden laitteelle aiheuttamista vahingoista kuten palo-, murto,- sähköhäiriö ja- varkaustapauksissa.

Koneen rikkoutuessa Viihdeväylä toimittaa korvaavan laitteen postitse veloituksetta. Asiakas sitoutuu palauttamaan viallisen laitteen 7 vrk. kuluessa Viihdeväylän Pellon toimistoon. Vaihtolaitteen mukana seuraa palautuskortti. Koneen vaihto ja postikulut ovat Asiakkaalle maksuttomia. Mikäli laitetta ei ole palautettu 7. vrk kuluessa, Viihdeväylällä on oikeus laskuttaa laitepalvelun vuokra kuukausittain, kunnes laite on palautettu.

Mikäli palautettu laite todetaan virheettömäksi, Viihdeväylällä on oikeus laskuttaa aiheettomasta vaihdosta 100 € + alv (kustannusmäärä 06/2023).

 

Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Viihdeväylä ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Viihdeväylä ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan omiin laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Viihdeväylä vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. Viihdeväylä ei vastaa ulkopuolisen sisällöntuottajan ja -toimittajan sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Viihdeväylän vastuu kaikista vahingoista rajoittuu kaikissa tilanteissa aina kuitenkin enintään Asiakkaan palvelun käytöstä yhden (1) kuukauden ajalta maksamaan tilausmaksumäärään. Vahingonkorvausta on vaadittava yksilöidysti ja kirjallisesti Viihdeväylältä kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen perusteen.

 

Asiakaspalvelu ja tekninen tuki

Viihdeväylä palvelee Asiakasta palveluiden laskutukseen, -ostamiseen, -hallintaan -ja irtisanomisiin liittyvissä asioissa arkisin klo 8-16. Asiakaspalvelun tavoittaa numerosta 029 1234 121 tai sähköpostilla osoitteesta info@feelment.com. Tämän lisäksi asiakas voi hallita käytössä oleviaan palveluita omilta sivuiltaan Feelment-tunnuksilla.

Tekninen tuki tarjotaan puhelimitse sekä etäyhteysohjelmalla vuoden jokaisena päivänä klo 9-23. Teknisen tuen tavoittaa numerosta 029 1234 122 tai sähköpostilla osoitteesta tuki@feelment.com. Sähköpostilla lähetettyihin tukipyyntöihin vastataan arkipäivisin klo 8 - 16 välisenä aikana.

Tämän lisäksi tarjoamme asiakkaan tueksi tukisivuston osoitteessa help.feelment.com.

Viihdeväylä ilmoittaa Asiakkaalle aina etukäteen hyvissä ajoin mahdolliset yhteystietomuutokset asiakaspalvelussaan.

Asiakaspalvelu pyrkii vastaamaan pyyntöihin välittömästi, kun yhteydenotto suoritetaan asiakaspalvelun aukioloaikana. Muuna aikoina asiakaspalvelu pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan pyyntöihin kohtuullisessa ajassa, mutta ei voi taata, että ne käsiteltäisiin Asiakkaan odotusten mukaisessa ajassa eikä sitä, että Asiakas olisi aina täysin tyytyväinen saamaansa vastaukseen.

 

Mainonta

Viihdeväylällä on oikeus Feelment-sovelluksen ja -palvelun sisäiseen mainontaan, kaikissa tarjotuissa Palveluissa ja niiden osissa. Tämä mainonta voi sisältää sekä Viihdeväylän omia että kolmannen osapuolen mainoksia.

Asiakas voi hankkia Feelment-palvelusta myös mainontaa koskevan oman palvelumuodon, jolla yritys tai elinkeinonharjoittaja mainostaa oman organisaationsa sisällä (esimerkiksi saman ravintoloitsijan useat ravintolat). Mainostaja (Asiakas) vastaa tällöin siitä, että Feelment-palvelun kautta levitettävä ja esitettävä yksittäinen mainos (kaupallinen viestintä) ei loukkaa kenenkään mainokseen liittyvän teoksen, teoskappaleen tai esityksen oikeudenhaltijan tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä eikä muitakaan oikeuksia eikä mainontaa koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Asiakas vastaa myös siitä, että kaikki mainoksen esittämiseen tarvittavat luvat ovat kunnossa.

Yksittäinen mainos ei saa olla markkinoinnissa noudatettavan hyvän tavan vastainen eikä myöskään kuluttajansuojalain vastainen. Mainonnassa on otettava myös huomioon kutakin tuotetta mahdollisesti koskeva erityslainsäädäntö ja erityisesti tuotteen mainontaan liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus.

Viihdeväylällä on aina oikeus päättää kussakin yksittäistapauksessa, esitetäänkö Palvelussa jokin yksittäinen mainos vai ei.

Feelment-palvelussa levitettävän ja esitettävän mainoksen on myös oltava tunnistettava vaivatta mainokseksi ja mainostajan nimen on käytävä ilmi mainoksesta.

 

Maksuehdot

Palvelun käyttöä koskevat tilausmaksut maksetaan ja suoritetaan ensisijaisesti verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut. Maksusi välittää Stripe. Stripe välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan Viihdeväylälle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Viihdeväylän antamat takuut koskien turvallista maksamista ovat samat kuin kyseisten maksupalveluiden tarjoajien Viihdeväylälle antamat takuut.

Verkkokaupan vaihtoehtona Asiakkaalla on mahdollisuus sopia suullisesti laskutussopimus Viihdeväylän kanssa. Viihdeväylä päättää tapauskohtaisesti laskutussopimuksen hyväksymisestä. Viihdeväylällä on täysi oikeus tarkistaa Asiakkaan luottokelpoisuus yleisesti käytössä olevista palveluista. Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa estää aina mahdollisuuden laskutussopimukseen. Viihdeväylällä on oikeus siirtää laskutussopimuksen tehneen Asiakkaan maksutapa korttimaksuun tai muuhun Asiakkaalle osoitettuun maksutapaan. Viihdeväylällä on oikeus siirtää/myydä erääntynyt saatavansa Asiakkaalta ulkopuoliselle taholle esimerkiksi edelleen perittäväksi.

 

Palvelun koekäyttö

Asiakkaalla on mahdollisuus aktivoida Palveluita koekäyttöön Viihdeväylän tarjoamille ajanjaksoille. Koekäyttöaikana Palvelun ominaisuuksissa voi olla Viihdeväylän asettamia rajoituksia eikä palvelusisältö ole tuolloin välttämättä saatavissa kyseisen yksittäisen palvelun normaalissa sisältölaajuudessaan. Koekäytön aktivointi ei automaattisesti sido Asiakasta tilaamaan palvelua koekäyttöjakson jälkeen.

 

Tekijänoikeudet ja julkinen esittäminen

Feelment-palvelun käyttö julkisessa esittämisessä tai myös ei-julkinen käyttö suuressa suljetussa piirissa edellyttää aina Asiakkaalta erillisen esityskorvaussopimuksen tekemistä, luvan hankkimista ja tekijänoikeuskorvausten suorittamista musiikista ja äänitemusiikista Teoston ja Gramexin kanssa. Tarkemmat tiedot tästä Teostoa ja Gramexia edustavalta GT Musiikkiluvilta. Muutoin Feelment-palvelu on lisensoitu sen tarjoaman sisällön osalta lailliseksi palveluntarjoajaksi musiikin, Karaoken ja TV-ohjelmien kaupallisessa käytössä. Feelmentiin voi erikseen ostaa myös niin sanotun tekijänoikeusvapaan musiikkipalvelun, mikä vapauttaa Asiakkaan kokonaan esityskorvauksista Teostolle ja Gramexille. Tällöin musiikin tekijänoikeudet ovat jo suoralisensoitu.

 

Sisältö ja siihen mahdollisti kohdistuvat rajoitukset sekä toimenpiteet

Feelment-palvelussa tarjottava Karaoke- ja musiikkisisältö sekä urheilukanavasisältö perustuvat Viihdeväylän ja oikeudenhaltijoiden välillä kulloinkin voimassa oleviin lisenssisopimuksiin ja palveluiden sisältö voi siten muuttua. Viihdeväylä ei voi siten taata tietyn yksittäisen Karaokessa tai musiikkipalveluissa käytettävän kappaleen (sävelteoksen/äänitteen) ja/tai artistin ja yhtyeen esityksen tai urheilusisällön saatavuutta Feelment-palvelun valikoiman kautta.

Viihdeväylä ei voi myöskään taata, että tietty kappale (sävelteos/äänite) tai sen esitys tai urheilusisältö on Feelment-palvelun valikoimassa ikuisesti. Viihdeväylä ei ole korvausvastuussa tarjotun valikoiman sisällön tai sen osien mahdollisesta poistumisesta Feelment-palvelusta, mikäli palvelusisällön tai sen osan poistuminen johtuu eri oikeuksien ja sisällön oikeudenhaltijoiden ja sisältötuottajien toimista ja vaatimuksista tai kulloisestakin tarjonnasta.

Feelment-palvelun yleinen rakenne, eri osat ja sisältö - mukaan luettuna esimerkiksi logot, verkkotunnusten nimet, sävelteokset ja niihin liittyvät ja liitetyt erilaiset audiovisuaaliset teokset, kuvat, tekstit, Title- ja Display-nimet sekä sävelteosten, Karaoke-teosten, äänitteiden ja niiden esitysten, esittäjien ja tallennusten nimet ja oikeudenhaltijatiedot, kaikki edellä mainittu myös metadata-muodossa - ovat Viihdeväylän ja sen lisenssinantajien omaisuutta.

Nämä edellä todetut tuotteet, elementit, ominaisuudet ja oikeudet ovat erilaisilla immateriaalioikeuksilla suojattuja, erityisesti tekijänoikeuksilla ja tavaramerkkioikeuksilla tai muilla omistusoikeuksia suojaavilla lainsäädännöillä. Näitä tuotteita, elementtejä, ominaisuuksia ja oikeuksia saa käyttää ainoastaan Feelment-palvelun käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti.

Viihdeväylä hankkii erilaiset sisällöt ja oikeudet pääsääntöisesti ulkopuolisilta oikeudenhaltijoilta tai heitä edustavilta tahoilta. Viihdeväylällä on täten itsellään velvollisuus raportoida sisällön oikeudenhaltijoille tai heidän edustajilleen palvelussa käytettävä sisältö sekä käytön määrä eri tavoin yksilöidysti. Nämä tiedot tarvittaessa myös käyttöpaikka- ja Asiakaskohtaisesti. Tällä raportoinnilla pyritään siihen, että korvaustilitykset kohdistuvat mahdollisimman oikein palvelussa käytettävän sisällön oikeudenhaltijoille.

Viihdeväylällä on myös itsellään oikeus käyttää ja luoda palvelun ja Asiakkaan käyttödatasta erilaisia tilastoja, analyysejä ja raportteja omaa toimintaansa varten; esimerkiksi erilaiset TOP- ja viikkolistat sisällön käytöstä.

 

Kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut

Feelment-palveluun saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia ja sisältöpalveluita tai se saattaa käyttää niitä muutoin palvelujen tuottamiseen. Kyseisten kolmansien osapuolten sovellusten ja palveluiden käyttöön saattaa sisältyä heidän asettamia omia lisäehtoja tai -käytäntöjä. Viihdeväylä ei näin ollen takaa eikä vastaa oikeudellisesti, että nämä kolmansien osapuolten sovellukset, laitteet ja palvelut ovat aina kaikilta osin käytettävissä ja yhteensopivia yleisesti Feelment-palvelun kanssa.

Jäljempänä on kerrottu tiettyjen ulkopuolisten tahojen tarjoamien palveluiden erityisehdoista. Nämä erityisehdot koskevat urheilukanavien tarjontaa, sisältöä ja käyttöehtoja (Ruutu+, MTV Urheilu).

 

Sisällön suojaus

Feelment-palvelun Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että hänen käyttöönsä palvelussa annetut Karaoke-, ääni-, kuva- ja mahdolliset muut tallenteet ja ohjelmasisällöt ovat suojattuja erilaisin teknisin toimenpitein, jotka Viihdeväylä on kehittänyt ja asentanut tarkoituksenaan estää tai rajoittaa tallenteiden ja palvelusisällön luvaton tai muutoin näiden ehtojen vastainen käyttö.

Feelment-palvelun Asiakas sitoutuu olemaan purkamatta ja/tai ohittamatta näitä teknisiä suojakeinoja. Suojauskeinoina voidaan käyttää myös niin sanottuja fingerprinttejä tai digitaalisia vesileimoja, jolloin sisällön käyttö on yksittäisten teosten ja esitysten tarkkuudella yhdistettävissä yksittäiseen Asiakkaaseen. Sisällön erilaisilla suojauskeinoilla pyritään estämään väärinkäyttöjä.

Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa siitä, että Feelment-palvelussa käytettävää ja tarjottavaa sisältöä (erityisesti Karaoke-, ääni- tai kuvatallenteita) ei millään tavalla muuteta tai muunnella Asiakkaan tai jonkun kolmannen osapuolen toimesta. Feelment-palvelun sisällön ja/tai palvelun toimintojen minkäänlainen muuttaminen tai muuntelu on erityisesti kielletty tekoälysovellusten tai tekoälytoimintojen avulla.

Asiakas vastaa erityisesti siitä, että nimenomaisesti Asiakkaan hankkimassa palvelussa olevaa sisältöä (erityisesti Karaoke-, ääni- tai kuvatallenteita) ei luovuteta, ei käytetä eikä hyödynnetä millään tavalla minkään tekoälysovelluksen tai tekoälytoiminnon lähdemateriaalina.

 

Feelment-palvelun käyttösovellus ja ohjelmistot

Palvelun teknisessä toteuttamisessa käytettävät tekniset sovellukset, ohjelmistot ja tekniset toiminnallisuudet ovat joko Viihdeväylä Oy:n tai kolmansien osapuolten omaisuutta ja niitä suojataan muun muassa tekijänoikeutta, patentteja ja tavaramerkkejä suojaavilla laeilla. Näiden oikeuksien loukkaaminen tai sovellusten ja ohjelmistojen väärinkäytökset tulkitaan näiden käyttöehtojen vastaiseksi toiminnaksi.

 

Käyttöoikeuksien siirtäminen

Asiakas ei voi siirtää Feelment-palveluun ostettuja käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle, ja Feelment-palvelun Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa turvallisesta säilytyksestä ja luottamuksellisuudesta, ja sitoutuu olemaan luovuttamatta käyttäjätunnuksia sellaisille tahoille, jotka eivät ole sitoutuneet Feelment-palvelun käyttöehtoihin.

Mikäli Asiakas hukkaa tai joku kolmas osapuoli saa oikeudettomasti haltuunsa Asiakkaan Feelment-palvelua koskevat käyttäjätunnukset, tulee Asiakkaan ilmoittaa asiasta viipymättä Viihdeväylälle.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus siirtää Feelment-palvelun käyttöoikeus, mikäli kyseessä on Asiakkaan liiketoiminnan luovutus, ja käyttöoikeus kuuluu olennaisena osana luovutettavaan liiketoimintaan, ja käyttöoikeuden luovutuksen vastaanottaja on samalla myös luovutettavan liiketoiminnan uusi omistaja tai haltija.

Viihdeväylällä on kuitenkin myös tällöin oikeus tarkistaa käyttöoikeuden uuden haltijan luottokelpoisuus, ja Viihdeväylällä on oikeus päättää sovellettava maksutapa ja maksuehdot (ks. tarkemmin edellä Maksuehdot).

 

 

Feelment -palveluiden hinnan määritys

Palveluiden hinnat ilmoitetaan erillisessä hinnastossa. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään aina voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelun hinnoittelu voi perustua tiettyjen palvelujen osalta asiakaspaikkojen lukumäärään. Asiakaspaikat määräytyvät ensisijaisesti anniskeluluvassa olevien asiakaspaikkojen mukaan. Mikäli esimerkiksi tv-lähetyksen esittäminen tapahtuu ja esitys on katseltavissa ja/tai kuunneltavissa vain tarkasti rajatussa tilassa (esim. kabinetti-, sauna-, vip-tila tai jokin muu oma kisastudio), asiakaspaikkamäärään voi hakea poikkeusta. Poikkeusta voi anoa pohjakuvan ja sanallisen perustelun kera asiakaspalvelustamme: info@feelment.com .

Tilaajien ilmoittamia katselupaikkamääriä valvotaan vuosittaisin pistotarkastuksin ja Asiakas suostuu nämä käyttöehdot hyväksyessään siihen, että Viihdeväylä tai sen määräämä ulkopuolinen taho voi tällaisen tarkastuksen suorittaa.

Mikäli tarkastuksessa havaitaan tai Viihdeväylän tietoon muutoin tulee, että asiakaspaikkojen määrä on ollut virheellisesti ilmoitettu, on Viihdeväylällä tämän sopimuksen nojalla oikeus laskuttaa tilaajalta virheellisen ja tarkastuksessa todetun asiakaspaikkamäärän välinen korvaus kaksinkertaisena. Korvaus lasketaan takautuvasti ensimmäisestä tehdystä sopimuksesta alkaen.

Viihdeväylä ei vastaa Feelment-palvelun käyttöön liittyvistä yhteys- ja tietoliikennekustannuksista (esimerkiksi Internet/laajakaista). Nämä kustannukset tulevat kaikissa tilanteissa kokonaisuudessaan Asiakkaan maksettavaksi.

 

Viihdeväylän oikeus palvelun tarjonnan keskeytykseen ja/tai peruutukseen

Viihdeväylällä on oikeus keskeyttää välittömästi Asiakkaan Feelment-palvelun käyttöoikeus tai peruuttaa Asiakkaan Feelment-palvelun tilaus ilman erillistä ilmoitusta tai hyvitystä, tämän kuitenkaan rajoittamatta Viihdeväylän oikeutta vaatia Asiakkaalta vahingonkorvauksia, mikäli Feelment-palvelun Asiakas:

 • ei noudata tässä sopimuksessa määriteltyjä käyttöehtoja, ja erityisesti:
  • ei ota asianmukaisella tavalla huomioon (tai loukkaa) Viihdeväylän tai Palvelun sisällön oikeudenhaltijoiden tai palvelun tarjoamisessa käytettävien erilaisten sovellusten omistajien erilaisia immateriaalioikeuksia;
  • ei hanki sävelteosten (myös Karaoke-tallenteet) julkiseen esittämiseen tarvittavia tekijänoikeuslakiin perustuvia käyttölupia tai ei suorita tekijänoikeuslaissa säädettyjä äänitteiden julkisesta esittämistä suoritettavia korvauksia;
  • purkaa, ohittaa tai yrittää ohittaa Viihdeväylän asettamat tekniset suojatoimenpiteet, tai valmistaa Palvelun sisällöstä ilman lupaa uusia tallenteita tai kopioita;
  • luovuttaa palvelun sisältöä tekoälysovellusten tai tekoälytoimintojen käyttöön, tai muuttaa/muuntelee palvelun sisältöä;
  • käyttää tai pyrkii käyttämään useita yhteyksiä samanaikaisesti samalla tilauksella vastoin käyttöehtoja;
  • käyttää palvelua eri käyttöpaikassa kuin mitä Viihdeväylälle on ilmoitettu;
  • antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tilatessaan Feelment-palvelun;
  • aiheuttaa käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan tietoturvaongelman palvelun käytölle joko kohdistuen Asiakkaaseen itseensä, toiseen Asiakkaaseen tai Viihdeväylään palveluntarjoajana.

 

 • jättää tilausmaksun maksamatta kokonaan tai osittain.

Edellä kerrotuissa tilanteissa Viihdeväylällä on oikeus keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeus heti keskeytysperusteen tullessa ilmi ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli tilausmaksu jää joko kokonaan tai osittain maksamatta, Viihdeväylä voi keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeuden heti kyseistä tilausmaksun eräpäivää seuraavana päivänä ilman erillistä ilmoitusta.

 

Reklamaatiot

Viihdeväylän vastuupiiriin kuuluvasta virheestä tai palvelun puutteesta tulee Asiakkaan reklamoida Viihdeväylälle. Asiakkaan tulee esittää reklamaatio Viihdeväylälle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun reklamaation peruste havaittiin tai olisi pitänyt havaita (esimerkiksi laitteistossa oleva tekninen vika estää laitteen ja sitä kautta myös Palvelun käyttämisen).

 

Palvelun hintojen ja näiden käyttöehtojen muuttaminen sekä Palvelun käytön estyminen

Käytämme parasta osaamistamme ja noudatamme kohtuullista huolellisuutta, jotta Feelment-palvelu pysyy toiminnassa ja pystymme tarjoamaan miellyttävän käyttökokemuksen. Palvelumme ja niiden saatavuus saattaa kuitenkin muuttua ajoittain.

Viihdeväylä pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja päivittää Palvelun sisältöä, poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Viihdeväylällä on niin ikään oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.

Viihdeväylällä on oikeus muuttaa Feelment-palvelun tilaushintoja aika ajoin. Hinnanmuutoksista sekä Palvelun laajoista muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle aina etukäteen. Hinnanmuutos astuu voimaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ei kuitenkaan ennen etukäteen maksetun käyttöoikeuden päättymistä. Käytännössä hintojen muutokset voivat perustua esimerkiksi yleisiin elinkustannuksissa ja ansiotasossa tapahtuviin muutoksiin tai ulkopuolisten sisällöntoimittajien suorittamiin hintojen muutoksiin. Arvonlisäveron verokannan mahdollinen korotus siirretään automaattisesti ja välittömästi Feelment-palvelun hintoihin.

Mikäli Asiakas ei hyväksy Viihdeväylän ilmoittamia hinnanmuutoksia, Asiakas voi peruuttaa tilauksensa. Peruutus tulee voimaan maksetun tilauskauden päättyessä. Jos Asiakas ei peruuta tilaustaan, muutetut ehdot tulevat voimaan 1 (yhden) kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus ehtojen muutoksesta on lähetetty Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Viihdeväylällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muunlaisten huolto- tai ylläpitotöiden vuoksi taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen.

Viihdeväylällä on oikeus keskeyttää Feelment-palvelun käyttö väliaikaisesti ilman ennakkoilmoitusta tai korvausta, mikäli toimenpide on tarpeen välttämättömien ylläpitotoimien suorittamiseksi tai Feelment-palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi. Käyttökatkoksista ilmoitetaan viipymättä asiakastiedotteissa sähköpostilla. Viihdeväylällä on myös oikeus tehdä tarpeellisina pitämänsä muutokset ja parannukset Feelment-palveluun. Viihdeväylä takaa tällöin kuitenkin sen, että muutokset eivät vaikuta Feelment-palvelun laatuun eivätkä muuta merkittävästi sen ominaisuuksia.

Mikäli Asiakas rikkoo sovellettavia lakeja tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, erityisesti immateriaalioikeuksia kuten tekijänoikeuksia, on Viihdeväylällä oikeus toimittaa pyynnöstä rikkojan tunnistamista koskevia tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle (tuomioistuimet, hallintoviranomaiset tai poliisiviranomainen) tai oikeudenloukkauksia valvovalle oikeudenhaltijoiden edustajalle.

Ellei Asiakas esitä vastanäyttöä, Viihdeväylän tai sen yhteistyökumppanien tietojärjestelmissä kohtuullisin turvatoimin suojattuina säilytettyjä tietoliikennetietoja pidetään todisteina Viihdeväylän ja Asiakkaan välisestä viestinnästä, tilauksista, vahvistuksista ja maksuista. Näitä tietoja ja tapahtumia pidetään pätevänä näyttönä Asiakkaan ja Viihdeväylän välillä, ellei Asiakas kykene esittämään luotettavaa vastanäyttöä.

 

Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensi kädessä sovinnollisesti osapuolten kesken neuvottelemalla. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta voi kuitenkin asianosaisen pyynnöstä päättää, että riita ratkaistaan nopeutetun menettelyn sääntöjen sijasta Keskuskauppakamarin välimiesmenettely-sääntöjen mukaisesti, jos välimieslautakunta katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon riidan arvo, jutun vaikeusaste ja muut merkitykselliset seikat.

Välimiesmenettelyn paikka on Helsingin kaupunki Suomessa, ja välimiesmenettelyn kieli on Suomi. Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Mikäli Asiakasta käsitellään kuluttajana, niin sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään lopullisesti Asiakkaan oman asuinpaikan alioikeudessa.

Edellä mainitusta huolimatta Viihdeväylällä on kuitenkin aina oikeus velkoa riidattomia saatavia Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

 

Muuta

Viihdeväylällä on oikeus siirtää sen Feelment-palvelu ja sitä koskevat oikeudet, velvollisuudet ja saatavat eteenpäin kolmannelle taholle (esimerkiksi liikkeen luovutuksen tai liiketoiminnan siirtämisen yhteydessä) tai siirtää kaikki sopimussaatavansa rahoitusyhtiöille, perintäyhtiölle tai muulle kolmannelle taholle ilman Asiakkaan suostumusta.

Viihdeväylällä on oikeus käyttää palvelujen toteuttamista koskevien velvoitteidensa suorittamiseen myös ulkopuolisia kolmansia osapuolia. Nämä kolmannet osapuolet samaistetaan tällöin Viihdeväylään näiden käyttöehtojen mukaisissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa.

 

 

 

 

ERITYISEHDOT

I Ruutu+ -palvelun erityisehdot

Mikäli Asiakas (jäljempänä Käyttäjä) hankkii Ruutu+ -palvelun, sitoutuu asiakas myös näihin eritysehtoihin ja asiakassuhteeseen Sanoma Media Finlandiin.

Ruutu+ ravintoloille on maksullinen palvelu, joka koostuu Ruutu+ -palvelun maksullisista urheilusisällöistä (jäljempänä myös ”Palvelu”). Palvelu ja sen sisältö on suojattu Suomessa ja ulkomailla voimassa olevilla laeilla, mukaan lukien tekijänoikeuslailla. Palvelu ja sen sisältö ovat kokonaisuudessaan Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä myös ”Sanoma”) tai sen sopimuskumppanien omaisuutta. Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ravintolatoiminnassa. Näitä erityiskäyttöehtoja sovelletaan Ruutu+ - palvelun käyttöön.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Sopimus Palvelun käytöstä syntyy ja katseluoikeus alkaa, kun ravintola (jäljempänä myös ”Käyttäjä”) on ostanut tuotteen Feelment-palvelun kautta. Palvelun käyttö edellyttää aina näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen noudattamista. Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Sanoman mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kulloinkin käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä. Palvelun käyttö edellyttää lisäksi käyttökorvauksen maksamista.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa Palveluun mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Sanoma pyrkii siihen, että palvelu on viruksista vapaa, mutta tätä ei kuitenkaan voida taata. Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja riskillä. Käyttäjiä suositellaan aina käyttämään omaa virustorjuntaohjelmaa.

Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai Sanomalle. Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen, eikä sitä saa lainata, vuokrata, pantata, välittää tai muutoin luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä saa käyttää Palvelua esittämällä Palvelun sisältöä julkisesti siinä tilassa, joka on rekisteröity Palvelun tilauksen yhteydessä. Käyttäjällä ei ole muulla tavoin oikeutta esittää, levittää, julkaista, kopioida, taltioida, välittää yleisölle tai muutoinkaan saattaa yleisön saataviin Palvelun sisältöä ilman Sanoman erillistä nimenomaista kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Sanoman tai kolmannen tekijän tai muita oikeuksia loukaten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta veloittaa Palvelun sisältöjen tai niiden osien esittämisestä maksua. Palvelun muunkinlainen kaupallinen hyödyntäminen ja jälleenmyyminen on kielletty.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikista vahingoista, mukaan lukien kustannukset ja tappiot, jotka aiheutuvat Sanomalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että Käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti. Sanoma voi puuttua Palvelun näiden käyttöehtojen tai lain vastaiseen käyttämiseen parhaaksi katsomallaan tavalla, ja siitä voi koitua käyttäjälle oikeudellisia seuraamuksia mukaan lukien rikosoikeudellisia seuraamuksia ja/tai vahingonkorvausvelvollisuus.

Sanoman oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitus

Sanoma tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelu tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kun se on”, eikä Sanoma anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Sanoma takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Sanoma on vastuussa Käyttäjälle Sanoman tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Sanoma ei vastaa Käyttäjälle tai kolmansille muista välittömistä vahingoista, vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka välillisistä vahingoista. Sanoman vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Käyttäjän Palvelun käytöstä maksamaan määrään. Vahingonkorvausta on vaadittava Sanomalta kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai Käyttäjän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

Sanomalla on oikeus siirtää sen Palveluun kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet eteenpäin.

Hinta ja maksuehdot

Palvelu on maksullinen. Kulloinkin voimassa oleva hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävillä: Palvelun hintaa voidaan muuttaa näissä käyttöehdoissa jäljempänä kuvatulla tavalla.

Sopimuksen voimassaolo

Oikeus käyttää Palvelua käyttö alkaa heti maksutapahtuman jälkeen. Käyttäjällä ei ole peruutusoikeutta. Ellei Sanoman ja Käyttäjän välillä ole nimenomaisesti muuta sovittu, sopimus ja oikeus käyttää Palvelua ovat voimassa toistaiseksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Viihdeväylän irtisanoessa noudatetaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Käyttäjä voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan käyttösopimuksen joko internetissä osoitteessa www.feelment.com tai ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti osoitteeseen info@feelment.com. Käyttäjän irtisanominen tulee voimaan maksetun kauden loppupäivänä tai sovitun määräajan loppuun. Sähköpostitse lähetetty irtisanominen käsitellään viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Ennen irtisanomisen käsittelyä tehtyä uutta automaattista veloitusta ei hyvitetä. Määräajaksi sovittu sopimus ja katseluoikeus ovat voimassa sovitun määräajan.

Sen lisäksi, mitä muualla näissä käyttöehdoissa on sovittu Palvelun muuttamisesta ja lopettamisesta, Sanoma voi irtisanoa sopimuksen lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli Sanoman ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai Käyttäjästä johtuva syy (Käyttäjä ei esimerkiksi ole maksanut katselumaksua) tai muu Sanomasta riippumaton syy tätä edellyttää.

Palvelun, hintojen ja näiden käyttöehtojen muuttaminen sekä Palvelun käytön estyminen

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Sanoma pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja päivittää Palvelun sisältöä, poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Sanomalla on niin ikään oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista pyritään ilmoittamaan Käyttäjälle etukäteen. Hinnanmuutoksista sekä Palvelun laajoista muutoksista Sanoma ilmoitetaan Käyttäjälle aina etukäteen. Hinnanmuutos astuu voimaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ei kuitenkaan ennen etukäteen maksetun katseluoikeuden päättymistä.

Sanomalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Käyttäjän pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muunlaisten huolto- tai ylläpitotöiden vuoksi taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen.

 

 

 

 

MTV Urheilun erityisehdot

Tilaajan tietojen käyttö MTV:llä

Viihdeväylä toimittaa ja raportoi Tilaajia koskevat raportin mukaiset tiedot MTV:lle, joiden avulla MTV voi tarkistaa, että Tilaaja toimii Tilaajan ja Viihdeväylän sopimuksen ehtojen mukaisesti. MTV voi tehdä sähköistä / muuta suoramarkkinointia MTV:n palveluista Tilaajille raportista saamiensa tietojen perusteella.

MTV:llä on oikeus julkistaa Tilaajien julkisten esityspaikkojen tiedot, joissa MTV Urheilu ovat katsottavissa. MTV:llä oikeus tarkistaa, että palvelua käytetään vain siellä liiketilassa, mihin Tilaajan ja Viihdeväylän välinen sopimus on tehty, liiketilan koko vastaa sopimuksessa sovittua.

Tilaajan vastuu

Tilaaja on vastuussa Palvelun asentamisesta, asianmukaisesta, tässä sopimuksessa määritellystä käyttötavasta. Tilaajalla ei ole oikeutta edelleen luovuttaa / jälleenmyydä palvelua. Tilaajalla ei ole oikeutta muokata sisältöjä eikä oikeutta murtaa signaalien suojausta eikä jakaa palvelun käyttöön liittyviä tunnuksia edelleen.

MTV Urheilua voi esittää ainoastaan Suomessa. MTV:n livekanavilla mahdollisesti näkyviä TV sarjoja tai muuta ”ei urheilu” sisältöä ei ole lupa esittää tämän sopimuksen nojalla julkisesti ravintolassa tai muussa julkisessa tilassa.

MTV:n ja Viihdeväylän vastuu ja oikeudet

MTV ja Viihdeväylä eivät vastaa Tilaajan suuntaan mahdollisista taloudellisista tai muista vahingoista, mukaan lukien lähetyskatkot, lähetysaikojen muutokset tai otteluiden peruuntumiset. Kaikki oikeudet sisältöihin tai striimiin kuuluvat MTV:lle tai kolmannelle osapuolelle, eikä Tilaajalla ole oikeutta tehdä muutoksia niihin.

Tekijänoikeudet

MTV ja Viihdeväylä eivät vastaa Tilaajan Esityspaikassa tapahtuvasta julkiseen esittämiseen liittyvistä Teosto- ja Gramex- tai muista tekijänoikeusjärjestöille maksettavista