Mietityttääkö ravintola-alan tulevaisuus? 4x vinkkiä menestykseen

Iina Huikari
Kirjoittaja Iina Huikari
Lukuaika 3 min
1.8.2022 17:00

Henkilökunta ja asiakashankinta. Näiden arvojen tärkeys on puhutellut meitä viime aikoina. Ravintola-alan tulevaisuutta varjostava työvoimapula on näkynyt viime vuosina uutisotsikoissa, alan messuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Samanaikaisesti asiakashankinnan merkitys on vain kasvanut. Ravintola-alan houkuttelevuutta tarkastellaankin usein joko työntekijöiden tai asiakkaiden näkökulmasta. Mutta mikä yhteys henkilökunnalla ja asiakashankinnalla on toisiinsa? Ja millä tavoin ne voivat vaikuttaa ravintolan menestykseen?

Työkulttuuri kaipaa ravistelua

Työvoimapulan syyksi on povattu ravintola-alan huonoa mainetta. Puheet työoloista, pienestä palkasta sekä jatkuvan tehokkuuden tavoittelusta ovat vieneet alan vetovoimasta viimeisetkin mehut. Kilpailu työntekijöistä heijastuu henkilöstön vähäisyyteen, joka johtaa helposti kiireeseen. Joka taas vaikuttaa asiakaspalveluun. Ja jolla on suora yhteys asiakashankintaan. Emme siis ole pienten ongelmien äärellä. Ravintola-alan houkuttelevuus on merkittävä asia sekä työntekijöiden että asiakkaiden tavoittamiseksi. Miten yksittäinen ravintola voi taistella alan yleistä mainetta vastaan?  Tässä neljä konkreettista vinkkiä.

1x Panosta viihtyvyyteen – sekä asiakkaiden että työntekijöiden

Kaiken lähtökohtana on vuorovaikutus. Sanoma, joka kulkee yrittäjältä työntekijöille, työntekijöiltä asiakkaille ja asiakkailta tuttaville. Tyytyväiset työntekijät välittävät positiivista viestiä ja markkinoivat ravintolaa kuin itsestään. Henkilökunnan hyvinvoinnin tärkeyttä on painottanut muun muassa Jyrki Sukula, joka viime syksyn TopFairs -paneelikeskustelussa kehotti ravintola-alan johtajia pohtimaan yrityksien toimintatapoja. Bisnesideat ovat kopioitavissa, mutta tunnelma ja ihmiset eivät. Merkityksellisyys syntyykin juuri vuorovaikutuksesta – siitä syystä asiakashankinnan tulisi lähteä liikkeelle sisäisen viestinnän ja työhyvinvoinnin tilannekatsauksella.

Miten viihtyisyyttä sitten voi lisätä? Hyvinvointiin satsaaminen ei vaadi suuria sijoituksia, sillä jo pienillä asioilla on merkitystä. Hyvää fiilistä voi tukea esimerkiksi musiikin keinoin – antamalla työtekijöille vaikutusvaltaa ravintolan taustamusiikkivalintoihin on jo yksi keino parantaa viihtyisyyttä. Lisäksi taustamusiikin tempo ja genre auttavat säätelemään mm. ihmisen energiatasoja ja keskittymiskykyä. Esimerkiksi rytmikäs musiikki toimii hektisessä työympäristössä, kuten ravintolassa, sillä se auttaa meitä työskentelemään nopeammin. Tiesitkö, että musiikilla voidaan myös muuttaa ihmisen asennoitumista suoritettavaan askareeseen? Lisää aiheesta löydät täältä.

 

Markkinoinnilla voi muuttaa mielikuvaa

Kun vuorovaikutus sujuu ja ravintolan peruspilarit menestyksen tielle ovat kunnossa, on helppo lähteä tavoittelemaan uusia kontakteja. Niin asiakkaiden kuin työvoimapulan kannalta viihtyisyys ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita, sillä ravintolasi asiakkaiden joukossa saattaa olla myös tuleva työntekijäsi. Myös markkinoinnilla on merkitystä; se miten viestit asiakkaillesi vaikuttaa suoraan yrityksesi näkyvyyteen, kiinnostavuuteen sekä maineeseen.

2x Tee markkinoinnista säännöllistä ja tavoitteellista

Markkinoinnin tärkeyttä on pohtinut myös Peter Thiel – ensimmäinen Facebookiin sijoittanut ulkopuolinen henkilö ja yksi PayPalin perustajista. Thiel kertoo Zero To One -kirjassaan siitä, miten merkittävä tekijä markkinointi on kuluttajille suunnattujen palveluiden myynnissä. Mitä halvemmasta tuotteesta on kyse, sitä tärkeämmässä asemassa markkinoinnin kautta tehty viestintä on. Luomalla mielikuvaa ja viestimällä yrityksesi palveluista kohtaat ihmisiä; asiakkaita ja alan työntekijöitä.

Kun hyvien asiakaskokemusten rinnalle yhdistetään tavoitteellinen, säännöllinen ja monipuolinen markkinointi, on yrityksen positiivinen näkyvyys kohdallaan. Markkinoinnin toteuttaminen saattaa kuitenkin kuulostaa vaivalloiselta, sillä ravintola-alan arki on tunnetusti nopeatempoista. Erillisen sisällöntuottajan palkkaaminen tuntuu usein tyyriiltä (ymmärrettävästi) ja mainosten toteutus sekä suunnittelu vie paljon aikaa yksittäiseltä työntekijältä. Mikä siis avuksi? Feelmentin hyväksi toteama keino on valmiit mainokset ja mainospohjat! Siitä syystä me tarjoammekin Digital Signage -mainostuspalvelua ravintoloille täysin ilmaiseksi. Lisätietoa löydät lehtijutustamme.

 

3x Määrittele yrityksesi asiakashankintakustannukset

Markkinoinnin kannalta merkittävää on pohtia asiakashankintakustannusta eli kaikkia kuluja, joita asiakashankinta yritykselle aiheuttaa. Kysymys kuuluukin: kuinka paljon resursseja ja työaikaa menee siihen, että asiakas saadaan kävelemään ravintolan ovesta sisään ja ostamaan jotakin? Kustannusten hahmottaminen auttaa muodostamaan asiakashankinnalle selkeät raamit. Markkinointia toteuttaessa olisikin tärkeää ymmärtää mainostamisen myynnilliset hyödyt – vertaamalla kustannuksia näihin hyötyihin on markkinointi helpompi käsitellä tavoitteellisena myynnin osa-alueena.

 

Suosittelisitko?

Oletko joskus jättänyt ostamatta jotain, koska kuulit yrityksestä huonoa? Tai päinvastoin; ovatko kuulemasi suositukset kenties rohkaisseet sinua kokeilemaan jotain täysin uutta palvelua tai tuotetta? Vaikka ihmisten mielenkiinnosta kamppaillaan monenlaisin markkinoinnin keinoin, ylittää yksi markkinointitapa muut tehokkuudellaan: suosittelu.

4x Muista suosittelumarkkinoinnin merkitys

Samaistuttavan henkilön suositellessa jotakin palvelua tai yritystä, on ihminen huomattavasti vastaanottavaisempi siirtymään havainnoinnista tekoihin. Mielenkiinnon herättäminen riittää harvoin yksinään; kaipaamme jotain, joka kannustaa meitä astumaan meille vieraan ravintolan ovista sisään. Asiakashankinnan kannalta tärkeää onkin ilmiöiden luominen. Kun asiakas istuu ravintolasi tuoliin ja saa positiivisen kokemuksen, kertoo hän siitä varmasti eteenpäin. Suosittelu voi tapahtua Facebookissa, työpaikan lounastauolla tai kaverin kanssa jutellessa. Tavalla tai paikalla ei ole väliä, sillä sisältö on se mikä ratkaisee.

Oli sitten kyseessä asiakkaiden tai uusien työntekijöiden tavoittelu, on vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys valtava. Omat kokemukset, joita jaamme toisille vaikuttavat suuresti yritysten näkyvyyteen ja koko ravintola-alan tulevaisuuteen. Ihmiskohtaamisiin ja viihtyisyyteen panostaminen jättää jäljen ja tekee vaikutuksen. Ja pian voit huomata, että olet tavoittanut enemmän ihmisiä mitä olisit osannutkaan kuvitella. Tulevaisuuden suunta on siis meidän käsissämme.

4 x vinkkiä suunnan muutokseen

  1. Panosta viihtyvyyteen - sekä asiakkaiden että työntekijöiden.
  2. Tee markkinoinnista säännöllistä ja tavoitteellista.
  3. Määrittele yrityksesi asiakashankintakustannukset.
  4. Muista suosittelun merkitys - suosittelisitko itse alaa tai yritystä?

 Tilaa ilmoitukset uusista blogiteksteistä sähköpostiin